Văn bản hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất của văn phòng công chứng.

Câu hỏi:

Năm 2012, bố mẹ chồng tôi tặng cho vợ chồng tôi một diện tích đất và đã được văn phòng công chứng chứng nhận hợp đồng tăng cho. Do một số lý do khách quan nên chúng tôi chưa làm thủ tục sang tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên do một số xích mích giữa tôi và gia đình chồng, bố mẹ chồng tôi quyết định không cho vợ chồng tôi mảnh đất đó nữa và yêu cầu vợ chồng tôi phải đến văn phòng công chứng đã công chứng hợp đồng tặng cho tài sản để ký văn bản hủy hợp đồng. Mặc dù tôi không đồng ý nhưng không hiểu bằng cách nào, bố mẹ chồng tôi vẫn có văn bản hủy hợp đồng tặng cho do văn phòng công chứng chứng nhận. Xin hỏi, văn bản hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất của văn phòng công chứng có phù hợp với pháp luật không?

Câu trả lời:

Theo khoản 1, khoản 2 điều 51 Luật công chứng 2014 quy định về công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch quy định:

– Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

– Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

Như vậy, theo quy định của Luật Công chứng 2014, việc hủy bỏ hợp đồng tặng cho quyền sử dụng giữa bố mẹ chồng bạn và vợ chồng bạn chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả các bên đã ký kết hợp đồng tặng cho đó. Việc văn phòng công chứng thực hiện hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất trên là trái quy định của pháp luật và văn bản hủy hợp đồng của văn phòng công chứng không có giá trị pháp lý.