Công chứng giao dịch

Vay tài sản

Vay tài sản

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng giao dịch (theo mẫu) 2. Dự thảo hợp đồng giao dịch 3. Bản sao giấy tờ tùy thân: chứng minh nhân dân / chứng minh quân đội/Hộ chiếu của các bên tham gia giao dịch. 4. Bản sao giấy tờ chứng minh nhận quyền […]
Góp vốn

Góp vốn

Hồ sơ công chứng hợp đồng chuyển nhượng vốn góp trong doanh nghiệp gồm có: I. Hồ sơ của doanh nghiệp có vốn góp: 1. Giấy đăng ký doanh nghiệp, con dấu và giấy đăng ký mẫu dấu; 2. Chứng minh nhân dân của người đại diện pháp luật; 3. Hợp đồng, nếu đã soạn […]
Thuê mượn

Thuê mượn

Hợp đồng thuê/cho thuê bất động sản là một trong những giao dịch quan trọng và dễ xảy ra tranh chấp. Các hợp đồng thuê/cho thuê bất động sản được công chứng theo yêu cầu của khách để đảm bảo an toàn pháp lý. Văn phòng Công chứng Đào Duy An thực hiện công chứng […]
Chuyển nhượng – mua bán

Chuyển nhượng – mua bán

Giao dịch bất động sản Giao dịch bất động sản bao gồm các giao dịch có đối tượng là nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Giao dịch bất động sản gồm các loại phổ biến sau đây: Hợp đồng chuyển nhượng, mua bán bất động sản. Hợp […]
Thế chấp – cầm cố tài sản

Thế chấp – cầm cố tài sản

Thế chấp, cầm cố là các biện pháp bảo đảm được sử dụng phổ biến để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ trong quan hệ tín dụng. Các giao dịch này cũng được sử dụng để bảo đảm các nghĩa vụ khác như bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng, bảo lãnh cho […]
Tài sản vợ chồng

Tài sản vợ chồng

Tài sản vợ chồng có thể tồn tại dưới các dạng: tài sản chung vợ chồng, tài sản riêng vợ chồng và đồng thời vợ chồng có thể thỏa thuận về tài sản chung/riêng dưới hình thức văn bản công chứng Các giao dịch phổ biến liên quan đến tài sản vợ chồng gồm có: […]
Ủy quyền

Ủy quyền

Văn phòng Công chứng Đào Duy An có chức năng công chứng các hợp đồng ủy quyền nhà đất, ủy quyền ô tô, xe máy, ủy quyền chứng khoán, ngân hàng… Thủ tục đơn giản, dịch vụ linh hoạt và tư vấn miễn phí cho các trường hợp khách hàng đến công chứng ủy quyền […]
Di chúc – thừa kế

Di chúc – thừa kế

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Bởi vậy, người này có các quyền sau: – Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế; – Phân định phần di sản cho từng người […]
Tặng cho

Tặng cho

Hợp đồng tặng cho là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho bên được tặng cho. Hợp đồng tặng cho chỉ có giá trị pháp lý khi được công chứng tại các tổ chức công chứng có thẩm quyền. Văn […]
Nhà đất

Nhà đất

Văn phòng công chứng Đào Duy An có chức năng công chứng các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất. Dịch vụ công chứng mua bán nhà tại VPCC Đào Duy An đảm bảo tính xác thực, tính hợp pháp của giao dịch nhà đất. Trong thời buổi hiện nay, để đảm bảo tính […]