Tặng cho

Hợp đồng tặng cho là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho bên được tặng cho. Hợp đồng tặng cho chỉ có giá trị pháp lý khi được công chứng tại các tổ chức công chứng có thẩm quyền.

Văn phòng Công chứng Đào Duy An sẽ tư vấn pháp luật miễn phí về các điều kiện tặng cho, trình tự, thủ tục tặng cho, các quy định về thuế đối với việc tặng cho như: Các trường hợp được miễn thuế và không được miễn thuế khi tặng cho, mức thuế phải nộp trong trường hợp không được miễn thuế…

Ngoài ra, Văn phòng Công chứng Đào Duy An tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong việc sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất sau khi đã hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất/công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc công chứng hợp đồng tặng cho quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất.

Văn phòng Công chứng Đào Duy An là một văn phòng công chứng uy tín trong việc thực hiện công chứng hợp đồng giao dịch. Văn phòng Công chứng Đào Duy An đảm bảo việc công chứng hợp đồng tặng cho nhà đất nhanh chóng, thuận tiện và theo đúng trình tự pháp luật. Ngoài ra, Văn phòng Công chứng Đào Duy An hỗ trợ các dịch vụ công chứng hợp đồng tặng cho nhà đất tại nhà, tại bệnh viện… theo quy định của pháp luật. Văn phòng Công chứng Đào Duy An cũng hỗ trợ dịch vụ công chứng ngoài giờ để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG TẶNG CHO NHÀ ĐẤT

Chuẩn bị hồ sơ bên tặng cho:

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất.

– Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên tặng cho (cả vợ và chồng)

– Sổ Hộ khẩu của bên tặng cho (cả vợ và chồng)

– Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên tặng cho.

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu từ trước tới nay sống độc thân)

– Bản án ly hôn + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu đã ly hôn)

– Giấy chứng tử của vợ hoặc chồng + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu vợ hoặc chồng đã chết trước khi có tài sản)

– Giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thoả thuận hay bản án phân chia tài sản (Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thoả thuận phân chia, bản án phân chia tài sản)

– Hợp đồng uỷ quyền tặng cho (Nếu có)

– Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa bên tặng cho và bên nhận tặng cho (nếu có) như: Giấy khai sinh.

Chuẩn bị hồ sơ bên nhận:

– Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

– Sổ hộ khẩu (Ít nhất 1 người phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, nếu bên nhận tặng cho là hai vợ chồng)

– Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân (nếu bên nhận tặng cho là hai vợ chồng)

– Giấy tờ chứng minh quan hệ với người tặng cho (Giấy khai sinh/sơ yếu lý lịch) nếu có.

– Phiếu yêu cầu công chứng + tờ khai (Theo mẫu cung cấp tại Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa)

Trình tự công chứng:

Bước 1 : Nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại phòng tiếp nhận hồ sơ

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra hồ sơ và các điều kiện công chứng.

Bước 3: Bộ phận nghiệp vụ sẽ tiến hành soạn thảo hợp đồng giao dịch. Sau đó thẩm định nội dung, thẩm định kỹ thuật để rà soát lại, và chuyển cho các bên đọc lại.

Bước 4: Các bên sau khi đã đọc lại, nếu không có yêu cầu chỉnh sửa gì sẽ ký/điểm chỉ vào từng trang của hợp đồng (theo hướng dẫn ). Công chứng viên sẽ ký và đóng dấu.

Bước 5: Nộp lệ phí, thù lao công chứng, nhận các bản hợp đồng, giao dịch đã được công chứng tại Phòng trả hồ sơ.

Bài viết trước đó Di chúc – thừa kế
Bài viết sau đó Nhà đất