Chuyển nhượng – mua bán

Giao dịch bất động sản

 1. Hợp đồng chuyển nhượng, mua bán bất động sản.
 2. Hợp đồng tặng cho bất động sản.
 3. Hợp đồng thuê và cho thuê bất động sản.
 4. Hợp đồng góp vốn bằng bất động sản.
 5. Hợp đồng thế chấp bất động sản.
 6. Hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.
 7. Hợp đồng ủy quyền quản lý, định đoạt bất động sản.
 8. Hợp đồng đặt cọc liên quan đến bất động sản.
 9. Hợp đồng bán đấu giá tài sản là bất động sản.
 10. Văn bản thỏa thuận chia tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân liên quan đến bất động sản.
 11. Văn bản thỏa thuận về việc chia tách, sáp nhập tài sản là bất động sản.
 12. Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản là bất động sản.
 13. Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà.
 14. Văn bản khai nhận, văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là bất động sản.
 15. Các giao dịch khác liên quan đến bất động sản…

Giao dịch động sản

Giao dịch động sản là các giao dịch liên quan đến tài sản không phải là bất động sản, phổ biến như xe ô tô, xe máy, phương tiện cơ giới, máy móc, tư liệu sản xuất, cổ phần, cổ phiếu, các quyền tài sản khác… Các giao dịch phổ biến về động sản gồm có:

 1. Hợp đồng mua bán ô tô, xe máy, phương tiện cơ giới khác …
 2. Hợp đồng tặng cho tài sản.
 3. Hợp đồng cho thuê tài sản.
 4. Hợp đồng vay tài sản.
 5. Hợp đồng nhượng quyền.
 6. Hợp đồng mua bán, tặng cho cổ phần, cổ phiếu.
 7. Hợp đồng thế chấp tài sản, quyền tài sản.
 8. Hợp đồng cầm cố tài sản.
 9. Hợp đồng đặt cọc, ủy quyền liên quan đến động sản.
 10. Hợp đồng góp vốn là động sản.
 11. Văn bản thỏa thuận chia tài sản.
 12. Văn bản khai nhận, phân chia di sản thừa kế là động sản.
 13. Các giao dịch khác liên quan đến động sản.
Bài viết trước đó Thuê mượn