Chứng thực chữ ký

Chứng thực chữ ký

Chứng thực chữ ký

Theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP Điều 24. Thủ tục chứng thực chữ ký 1. Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ sau đây: a) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng; b) Giấy tờ, […]