Thuê nhà đang thế chấp có cần công chứng và đăng ký không?

Câu hỏi:

Tôi muốn thuê nhà để kinh doanh, chủ nhà yêu cầu trả tiền trước 05 năm (tất nhiên giá rẻ) nhưng hiện tại ngôi nhà này đang thế chấp Ngân Hàng để vay tiền kinh doanh 500 triệu đồng. Vậy xin hỏi Công chứng viên thủ tục hợp đồng thuê nhà có phải: 1. Công chứng 2. Đăng ký với cơ quan nhà nước về việc thuê nhà không 3. Cần phải yêu cầu bên cho thuê xóa thể chấp không?

Câu trả lời:

Xin được trả lời thư bạn như sau:

Thứ nhất, thời hạn hợp đồng thuê nhà của bạn là 5 năm nên phải có công chứng, chứng thực (Điều 492 BLDS).

Thứ hai, chủ nhà không cần phải xóa thế chấp nhưng việc cho thuê nhà phải được sự đồng ý bằng văn bản của Ngân hàng (Đ349 BLDS)

Trân trọng,