Hợp đồng thuê nhà có hiệu lực nếu không được công chứng?

Câu hỏi:

Em có ký hợp đồng thuê nhà để mở shop bán quần áo, thời hạn của hợp đồng là 3 năm, hợp đồng này em không đi công chứng. Hiện nay, em mới thuê được 5 tháng thì chủ nhà đột ngột đòi nhà. Em có mang hợp đồng ra để nói chuyện thì chủ nhà nói hợp đồng không được công chứng nên không có hiệu lực. Vậy, cho em hỏi có đúng như vậy hay không?

Câu trả lời:

Điều 492 BLDS 2005 quy định về hình thức của hợp đồng thuê nhà ở thì hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, đối với những hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ sáu tháng trở lên phải có công chứng hoặc chứng thực.

Bạn đã ký hợp đồng thuê nhà có thời hạn là ba năm nên hợp đồng đó phải được công chứng hoặc chứng thực. Bạn không công chứng hoặc chứng thực hợp đồng tức là bạn đã vi phạm quy định về hình thức của hợp đồng thuê nhà.

Căn cứ quy định tại Điều 134 BLDS 2005 về Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức thì : “Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch mà các bên không tuân theo thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, Toà án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của giao dịch trong một thời hạn; quá thời hạn đó mà không thực hiện thì giao dịch vô hiệu.”

Như vậy, trong trường hợp có xảy ra tranh chấp thì Tòa án sẽ cho bạn và chủ nhà một khoảng thời gian nhất định để thực hiện việc công chứng hoặc chứng thực hợp đồng thuê nhà cho phù hợp với quy định của pháp luật. Hết thời hạn trên mà bạn và chủ nhà không thực hiện việc công chứng hoặc chứng thực hợp đồng thì hợp đồng đó sẽ bị vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức.