Hỏi – Đáp

Có thể chứng thực giấy tờ tại Văn phòng công chứng không?

Câu hỏi: Có thể chứng thực giấy tờ tại Văn phòng công chứng không? Tôi có việc gấp cần chứng thực giấy tờ, tuy nhiên Ủy ban nhân dân không làm việc vào ngày nghỉ, vậy tôi có thể chứng thực tại văn phòng công chứng được không? Câu trả lời: Về việc chứng thực giấy […]

Trường hợp công chứng ngoài trụ sở văn phòng công chứng.

Câu hỏi: Thường thì khi công chứng mình phải đem hồ sơ đến văn phòng công chứng nhưng thực tế thì có nhiều trường hợp do nhiều nguyên nhân khác nhau mà người yêu cầu không thể đến được. Vậy cho hỏi có trường hợp nào thì được công chứng ngoài trụ sở tổ chức hành […]

Văn phòng công chứng phải lưu giữ di chúc trong bao lâu?

Câu hỏi: Tôi năm nay mới 56 tuổi, nhưng vì sức khỏe yếu nên tôi muốn lập di chúc và nhờ người bên Phòng công chứng chứng giúp di chúc của tôi và lưu giữ tại đó luôn. Nhưng tôi có thắc mắc là Phòng công chứng sẽ lưu giữ di chúc của tôi bao […]

Chứng thực sơ yếu lý lịch tại Văn phòng công chứng

Câu hỏi: Tôi có làm 01 bản sơ yếu lý lịch tự thuật và đã được Ủy ban nhân dân xã nơi có hộ khẩu thường trú đóng dấu giáp lai lên ảnh dán trong sơ yếu lý lịch. Hiện nay tôi có nhu cầu cần làm thêm 02 bản sơ yếu lý lịch nhưng […]